تىكە تاراتۋ ارقىلى زات ساتۋ ديقانداردىڭ كىرىسىن ارتتىرۋدى جەبەدى

日期:2022年04月02日
来源:新疆日报
【字体:

  3 - ايدىڭ 25 - كۇنى، ەرىكتىلەر ديقانداردىڭ استىق قامباسىندا تىكە تاراتۋ ارقىلى كۇرىش ساتتى. بىرنەشە كۇننەن بەرى، قۇتىبي اۋداندىق شۇعىل جاعدايعا توتەپ بەرۋ - باسقارۋ مەكەمەسىنىڭ يۋانحۋسۇن قالاشىعى گۋاڭلين قىستاعىندا تۇراتىن ”ۇعىسۋ، تيىمدىلىك جاساۋ، توعىستىرۋ“ قىزمەت اترەتى قىستاق ”ەكى كوميتەتىمەن“ بىرلەسىپ ديقاندارعا كومەكتەسۋ ەرىكتى شاعىن بولىمشە اترەتىن قۇرىپ، ينتەرنەتتە تىكە تاراتۋ ارقىلى ديقانداردىڭ كۇرىش ساتۋىنا كومەكتەسىپ، ديقانداردىڭ كىرىسىن ارتتىرۋدى جەبەدى. سۋرەتتى ما گۋاڭيۋان تۇسىرگەن