1. اعىمداعى ورىن:
  2. باس بەت
  3. اعىم جاڭالىقتارى
  4. سۋرەتتى حابار
  5. زاڭ - ەرەجە

ءار ۇلت بۇقاراسى ورتالىق تەلەۆيزيانىڭ رەفورما جاساۋدىڭ، ەسىك اشۋدىڭ 40 جىلدىعىن قۇتتىقتاۋ سالتاناتتى جينالىسىنىڭ تىكە تاراتىلىمىن كوردى

日期:2018年12月20日
来源:新疆日报
【字体:

  12 - ايدىڭ 18 - كۇنى ءۇرىمجى قالاسىنداعى ۇلكەن بازاردىڭ جاياۋلار كوشەسىندەگى مۇز ءۇي ءدامدى تاعامدار كوشەسىندە جۇزگە تارتا ءار ۇلت بۇقاراسى وزدىگىنەن كەلىپ، ورتالىق تەلەۆيزياسىنىڭ رەفورما جاساۋدىڭ، ەسىك اشۋدىڭ 40 جىلدىعىن قۇتتىقتاۋ سالتاناتتى جينالىسىنىڭ تىكە تاراتىلىمىن كوردى.