قىزىل بۇرىش جۇزدەرگە كۇلكى ءۇيىرىلتتى

日期:2023年09月23日
来源:新疆日报
【字体:

  كۇشار قالاسى ۇزۇن قالاشىعى ءىنحى قىستاعىنىڭ تۇرعىنى قىزىل بۇرىش كەپتىرۋدە. 9 - اي كىرگەلى بۇل قىستاق 2000 مۋدان استام جەرگە ەككەن قىزىل بۇرىشتان قۋانا مول ءونىم الدى، قىزىل بۇرىش قىستاق تۇرعىندارىنىڭ جۇزىنە كۇلكى ءۇيىرىلتتى.