1. اعىمداعى ورىن:
  2. باس بەت
  3. ءبىزدىڭ شينجياڭ جاقسى جەر
  4. زاڭ - ەرەجە

جازعى جايلاۋ ساياحاتشىلاردى قارسى الدى

日期:2022年06月16日
来源:天山网
【字体:

6 - ايدىڭ 4 - كۇنى، ساياحاتشىلار باركول ساحاراسىنداعى باركول كولى كورىنىس وڭىرىندە سەيىلدەپ - سەرۋەندەدى. دۋان - ۋ مەرەكە دەمالىسىندا، بۇل كورىنىس ءوڭىرى قىرۋار ساياحاتشى قابىلدادى. سۋرەتتى ءداۋىت ريشات تۇسىرگەن