مەرەكەنى بىرگە تويلادى

日期:2020年06月28日
来源:新疆日报
【字体:

  6 - ايدىڭ 24 - كۇنى ءۇرىمجى ەكونوميكالىق - تەحنيكالىق اشۋ رايونى (توۋتۇنحى رايونى) ماجياجۋاڭزى قىستاعىندا ”ۇعىسۋ، تيىمدىلىك جاساۋ، توعىستىرۋ“ قىزمەت اترەتىنىڭ مۇشەلەرى، قىستاق كادرلارى جانە ءار ۇلت قىستاق تۇرعىندارى دۋان - ۋ مەرەكەسىن بىرگە تويلادى.