1. اعىمداعى ورىن:
  2. باس بەت
  3. ءبىزدىڭ شينجياڭ جاقسى جەر
  4. زاڭ - ەرەجە

كەشكى شاپاق استىنداعى كۇن نۇرى

日期:2020年07月25日
来源:天山网
【字体:

2020-جىلى 7-ايدىڭ 23-كۇنگى، كەشكى شاپاق استىنداعى كورلانىڭ كورىنىسى.

   جاز مەزگىلىندە، بىرنەشە كۇنگى جاڭبىردان سوڭ، كەشكى شاپاقتا، شينجياڭ بايىنعولين موڭعۇل اۆتونوميالى وبلىسى كورلا قالاسىنىڭ اسپانى قىزىل تۇسكە بويالىپ، قالانىڭ شىعىسىندا ەكى كەمپىرقوساق پايدا بولىپ، كوركەم كورىنىس قالىپتاستى. اسەم شىراقتار جانعاندا، كەمپىرقوساق بىرتىندەپ عايىپ بولىپ، اي كوتەرىلىپ، كەشكى اسپاندا بۇلت ءتىپتى دە كوركەم كورىندى.