1. اعىمداعى ورىن:
  2. باس بەت
  3. زاڭدار مەن زاڭ-ەرەجەلەر
  4. زاڭ - ەرەجە

شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق قۇرىلتايى تۇراقتى كوميتەتىنىڭ ورىنباسار باس حاتشىسى

ءانۋار تۇرسىن تارتىپتىك تەكسەرۋگە جانە باقىلاۋ - تەكسەرۋ تەكسەرۋىنە الىندى

日期:2019年07月30日
来源:新疆日报
【字体:

شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق ءتارتىپ تەكسەرۋ كوميتەتىنىڭ، باقىلاۋ - تەكسەرۋ كوميتەتىنىڭ حابارىنا قاراعاندا، شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىق قۇرىلتايى تۇراقتى كوميتەتىنىڭ ورىنباسار باس حاتشىسى ءانۋار تۇرسىن تارتىپكە، زاڭعا اۋىر قايشىلىق جاسادى دەگەن كۇدىكپەن قازىر اۆتونوميالى رايوندىق ءتارتىپ تەكسەرۋ كوميتەتىنىڭ، باقىلاۋ - تەكسەرۋ كوميتەتىنىڭ تارتىپتىك تەكسەرۋىنە جانە باقىلاۋ - تەكسەرۋ تەكسەرۋىنە الىنعان.